Fredensborg Boligselskab blev stiftet i 1970-erne som Karlebo Boligselskab i Karlebo Kommune. Selskabets målsætning har altid været - i tæt sammarbejde med hjemstedskommunen - at sørge for gode boliger for alle - unge som ældre.

Selskabets repræsentantskab vedtog at skifte navn samtidig med at Karlebo Kommune ved sammenlægning med den tidligere Fredensborg-Humlebæk kommune blev til Fredensborg Kommune.

Hermed vil vi signalere, at vi fortsat ønsker tæt kontakt til og samarbejde med kommunen om at løse boligopgaven for dem, der af den ene eller anden grund ønsker at bo til leje i en almen bolig i stedet for at eje eller leje sig ind i en privat ejendom.
Fredensborg Boligselskab består af 5 afdelinger:

  • Niverød III med 282 boliger, der er udført som 1- og 2-etages rækkehuse,
  • Niverød IV med 254 boliger, der er udført som gårdhavehuse (tæt-lav bebyggelse),
  • Mergeltoften med 48 ældreboliger i tæt tilknytning til kommunens omsorgscenter,
        samt 8 handicapvenlige 2-rums boliger til beboere, der har behov for tilsyn og let adgang til
        plejefaciliteter, men som i dagligdagen er i stand til at klare sig selv,
  • Bofællesskabet på Byvejen, der er en bebyggelse med 5 boliger for unge med handicap,
  • Niverødgaard, der er 19 ældreegnede boliger, som er almindelige familieboliger, der er disponeret, så de også kan bebos af mennesker med lettere bevægelseshandicap.

Fredensborg Boligselskab har administrationsaftale med KAB, der står for udlejning, huslejeopkrævning og daglig administration, og vi har vores eget lokale ejendomskontor, som varetager den direkte kontakt til beboerne og sørger for dag-til-dag vedligeholdelse, teknisk drift og pleje af vores afdelinger og vores udearealer.
© Datanomic Webdesign, John Olsen, 2011 
Opdateret 15. juni 2020
Se KAB filmen
SENESTE NYT OM
lokalplanforslaget
for Niverødgaard

Læs her!!