Fredensborg Boligselskab skal levere ordentlige boliger,
hvor der er tryghed og trivsel for ALLE beboere,
og DU skal selv som beboer være med til at det bliver sådan.
Bedre boliger for alle
• Ansvarlighed
• Gennemskuelighed
• Fornyelse
• Dialog
Det er KAB's mission at skabe rammerne for et godt liv.
Det udmøntes i følgende løfte og målsætning:
Denne målsætning kan vi i Fredensborg Boligselskab fuldt og helt gå ind for, og ud over dette vil vi gerne kendes for:

  • Engagement  
  • Fællesskab   
  • Troværdighed   
  • Respekt   
  • Forpligtelse
  • Fornuft   
vi vil gøre vores bedste for alle beboere
vi vil værne om vores fællesskab
vi gør det, vi siger
vi respekterer vores grundlag i beboerdemokratiet
vi indgår i en gensidig alliance med myndigheder og administration
vi bruger vores viden, ressourcer og økonomiske midler med fornuft


Fredensborg Boligselskab, målsætningsprogram, november 2013