Fredensborg Boligselskab er en almen boligorganisation. Det betyder at selskabet ejes af beboerne og administreres af et boligadministrationsselskab i henhold til lovgivning om administration af almene boliger.

Fredensborg Boligselskab er medejer af KAB og har derfor valgt KAB som administrationsselskab.

Fredensborg Boligselskab ledes af et beboerdemokrati.

Den øverste myndighed er repræsentantskabet, hvori der sidder medlemmer af organisationsbestyrelsen sammen med øvrige repræsentanter, der vælges af afdelingerne.

Repræsentantskabet holder et ordinært møde om året, men kan indkaldes efter vedtægterne til ekstraordinære møder. På repræsentantskabsmødet godkendes alle afdelingers regnskaber og budgetter, og der vælges medlemmer til organisationsbestyrelsen, der i det daglige er boligselskabets politisk ansvarlige ledelse.

Organisationsbestyrelsen består af:
Henrik Harsberg
Formand

Mariehøj 260
2990  Nivå

Linda Storgaard
Næstformand

Margerittens Kvarter
2990  Nivå
Paul Tempels
bestyrelsesmedlem

Kastaniens Kvarter
2990  Nivå
Helge From
bestyrelsesmedlem

Violens Kvarter
2990  Nivå
Leif Saleé
bestyrelsesmedlem

Mariehøj
2990  Nivå
John Resting
bestyrelsesmedlem

Mariehøj
2990  Nivå

Finn Zøllner
bestyrelsesmedlem

Niverødgården
2990  Nivå