Dokumenter og kommentarer til
lokalplanforslaget for Niverødgaard
  • Boligselskabets brev til Økonomiudvalget for
    Fredensborg Kommune

  • Supplerende oplysninger

  • Bilag 1 - Trafikanalyse

  • Bilag 2 - Bemærkninger til lokalplan