Fredensborg Boligselskab er en almen boligorganisation. Det betyder at selskabet ejes af beboerne og administreres af et boligadministrationsselskab i henhold til lovgivning om administration af almene boliger.

Fredensborg Boligselskab er medejer af KAB og har derfor valgt KAB som administrationsselskab.

Fredensborg Boligselskab reviderer efter behov vedtægterne for selskabet.

  • Vedtægter for Fredensborg Boligselskab - godkendt af repræsentantskabet november 2016  
og efterfølgende godkendt af Fredensborg Kommune som tilsynsmyndighed.